Fotogalerie

Fotografie ze zákulisí.
Vysílání 17. 1. 2018 (Eva Marečková, Petr Hájek, Michal Semín)
Vysílání ČK – 8. 11. 2017 (Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.)
Vysílání ČK – 13. 9. 2017 (Hnutí Cesta – Jaroslav Kuchař, Anita Beganyová, Mgr. Lucie Meškanová, Jan Dubanič)
Vysílání ČK – 19. 7. 2017 (RSDr. Zdeněk Pernes, prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Ing. Jan Kubín)
Vysílání ČK – 5. 7. 2017 (Valentýna Lymarenko-Novodarská, Mgr. Hana Tonzarová, Th.D., Eva Kavková)
Vysílání ČK – 21. 6. 2017 (Michaela Verde Beitlová, Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.)
Vysílání ČK – 7. 6. 2017 (prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.)
Vysílání ČK – 24. 5. 2017 (prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Jan Schicker, Mgr. Lucie Meškanová)
Vysílání ČK – 10. 5. 2017 (Ing. Andrea Drašnarová, Ph.D.)
Vysílání ČK – 26. 4. 2017 (Jaroslav Kuchař, JUDr. Petr Jonáš, Lenka Kavková)
Vysílání ČK – 12. 4. 2017 (Mgr. Stanislav Novotný, Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.)
Vysílání ČK – 29. 3. 2017 (Jaroslav Kuchař, Oldřich Zajíc, Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.)
Vysílání ČK – 1. 3. 2017 (Dana Feminová)
Vysílání ČK – 15. 2. 2017 (Mgr. Michaela Švejdová)
Vysílání ČK – 1. 2. 2017 (Mgr. Lucie Meškanová, Jan Dubanič)
Vysílání ČK – 4. 1. 2017 (Bc. Martin Starý)
Vysílání ČK – 21. 12. 2016 (Jan Michael Kubín, Jaroslav Kuchař)
Vysílání ČK – 7. 12. 2016 (Ivana a Miroslav Ešnerovi, Petr Broniš, Petr Novák)
Vysílání ČK – 23. 11. 2016 (Zdeněk Jirků)
Vysílání ČK – 9. 11. 2016 (Jan Bím)
Vysílání ČK – 12. 10. 2016 (MUDr. Jan Martin Stránský MD FACP)
Vysílání ČK – 28. 9. 2016 (Jaroslav Štefec, Jan Mojžíš)
Vysílání ČK – 14. 9. 2016 (Mgr. Bc. Vít Rakušan)
Vysílání ČK – 20. 7. 2016 (Jan Veleba, prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Mgr. Marek Vácha, Ph.D.)
Vysílání ČK – 22. 6. 2016 (prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.)
Vysílání ČK – 8. 6. 2016 (Jiří Vítek)
Vysílání ČK – 11. 5. 2016 (Pavel Maurer, JUDr. Marie Vodičková, Radomír Pekárek, Oldřich Zajíc)
Vysílání ČK – 13. 4. 2016 (Jaroslav Kuchař, Milan Vidlák, RNDr. Marian Kechlibar, CSc.)
Vysílání ČK – 30. 3. 2016 (Jan Petránek, Ing. Vít Syrový)
Vysílání ČK – 16. 3. 2016 (Hana a Petr Bronišovi, Eliška Müllerová)